đầu tư quốc tịch
Người Việt có nhà ở Mỹ, Úc, Canada… không ít, theo NAR là 3 tỉ USD/năm
2020-09-26 11:56:35
Dù chưa có trường hợp nào được cấp phép chính thức để chuyển tiền đầu tư, mua nhà ở nước ngoài, nhưng trên thực tế số người VN sở hữu nhà ở Mỹ,...
Cấm cá nhân mua nhà đất nước ngoài để ngăn chặn đầu tư mua quốc tịch?
2020-09-26 08:07:17
Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về đầu tư ra nước ngoài theo hướng ngăn chặn đầu tư bất động sản tại nước...
Đọc nhiều