đào vàng
Khoét núi tìm vàng giữa thành phố
2013-01-04 17:50:59
Giữa TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), nhiều người dân vẫn âm thầm khoét núi Cấm (khu vực sát tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng) để tìm vàng, bất chấp sự ngăn cấm xua...
Đọc nhiều