Đảo quốc Palau
Đằng sau việc đảo quốc Thái Bình Dương mời Mỹ xây căn cứ quân sự
2020-10-22 21:29:52
Đảo quốc Palau đã mời Mỹ xây dựng một căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Đó là dấu hiệu cho thấy Thái Bình Dương đang trở nên ngày càng quan trọng...
Đọc nhiều