đảng mạnh
‘Không thể có Đảng mạnh mà nhà nước yếu’
2020-06-10 14:06:02
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ thì không thể có Đảng mạnh mà nhà nước yếu, cũng không thể có nhà nước yếu mà Đảng mạnh được. Tại...
Đọc nhiều