đăng ký thường trú
Sau 1/7, người mua nhà được hưởng lợi với quy định này
2021-07-02 10:27:25
Được đăng ký thường trú ngay sau khi mua nhà là một trong những quy định mới của Luật Cư trú 2020. Được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp Công dân...
Đọc nhiều