dân vận
Một bộ phận công chức không nhận thức là công bộc của nhân dân
2021-01-19 14:10:38
Theo Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh, bao giờ 100% công chức nhận thức đầy đủ về ý thức phục vụ nhân dân thì lúc đó mới phục vụ nhân...
Ông Trần Quốc Vượng: ‘Không bố trí người đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm dân vận’
2020-12-31 15:49:47
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận. Thường trực Ban...
Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai: Trưởng ban dân vận hết lòng vì dân
2020-10-27 22:06:53
Theo tuyến bài DẤU ẤN NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII, kỳ trước đã giới thiệu bài viết “Tân Bí thư TP. HCM Nguyễn Văn Nên: Vị lãnh đạo nhiều dấu ấn xuất thân...
Đọc nhiều