dân buôn
Dân buôn hàng Trung Quốc đồng loạt bỏ việc vì gặp khó
2020-07-22 07:03:37
Đặt hàng Trung Quốc rồi bán tại Việt Nam vài năm gần đây là một nghề cho thu nhập cao. Nhưng hiện nay, nhiều dân buôn đã phải nghỉ việc hàng loạt vì gặp...
Đọc nhiều