DaiABank

DaiABank – HDBank: Cuộc “hôn nhân” hạnh phúc?

2013-06-26 18:29:13
Đã có một thời gian khá dài để tìm hiểu nhau, nhưng họ có hạnh phúc khi “về một nhà”?… Giao dịch tại HDBank và DaiABank.Sau đại hội đồng cổ đông thường...