Đại tướng giỏi nhất Việt Nam
Vị Đại tướng 3 lần trả lại nhà công vụ
2020-08-16 11:59:19
Trong một lần gặp gỡ với một số tướng lĩnh Việt Nam, cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã chủ động tiến đến bắt tay Đại tướng Lê Trọng Tấn, rồi Chủ tịch...
Chân dung vị Đại tướng khi qua đời vẫn không có một ngôi nhà
2020-08-11 12:14:22
Nhân chuyện nhà cửa nhiều quan chức ngày nay không muốn trả lại nhà sau khi nghỉ hưu, xin gợi nhớ chân dung một vị Đại Tướng dùng cả cuộc đời chiến đấu...
Đọc nhiều