Đại sứ Hàn Quốc
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam: Đại dịch là cơ hội giảm lệ thuộc Trung Quốc
2021-02-10 10:43:00
Hơn 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ xúc tiến tự lập hóa của ngành công nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế thông qua giảm tỉ lệ nhập khẩu các vật...
Đọc nhiều