Đại hội Đảng các cấp
Bổ nhiệm cán bộ trẻ, đừng để dư luận đặt câu hỏi “Là con đồng chí nào?”
2020-08-03 06:54:33
Khi cất nhắc, bổ nhiệm cán bộ trẻ, nhiều người hay đặt câu hỏi: “Đồng chí này là con của đồng chí nào?”. Công tác nhân sự là một trong hai nội dung vô...
Đọc nhiều