đại gia đeo vàng giả
Đại gia vàng giả Phúc XO kêu oan tại tòa
2020-06-16 14:27:25
Thừa nhận việc làm của mình sai trái, song Phúc XO cho rằng cáo trạng truy tố có phần “oan ức” vì một số tình tiết không đúng sự thật. Tại phần xét hỏi...
Đọc nhiều