Đại cử tri đoàn
The Hill: Ông Trump sẽ vẫn thách thức kết quả bầu cử nhờ đại cử tri “thay thế”?
2020-12-15 14:17:34
  Cố vấn cao cấp Nhà Trắng Stephen Miller hôm 14/12 cho biết, ông Trump sẽ tiếp tục thách thức kết quả bầu cử, ngay cả sau khi Đại cử tri đoàn xác nhận ông...
Đọc nhiều