Cựu giám đốc BV Bạch Mai
Nhóm lợi ích của cựu Giám đốc BV Bạch Mai đã câu kết, ăn chặn tiền của bệnh nhân thế nào?
2021-04-22 20:41:35
Hành vi vi phạm của cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và ‘nhóm lợi ích’ dẫn đến làm tăng chi phí khám chữa bệnh, người bệnh phải trả chi phí khấu...
Đọc nhiều