cứu dân
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Vị Đại tướng vinh hạnh được  luân chuyển đặc biệt trong lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam
2020-12-22 11:10:16
Theo tuyến bài DẤU ẤN NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII, kỳ trước đã giới thiệu chân dung PTT, BT Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh – Vị lãnh đạo đưa vị thế Việt Nam nâng...
Đọc nhiều