cưỡng bức lao động
Việt Nam gia nhập công ước xóa bỏ lao động cưỡng bức
2020-06-08 11:55:49
Quốc hội thông qua nghị quyết gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xoá bỏ lao động cưỡng bức, sáng 8/6. Phần thi thực hành nghề...
Đọc nhiều