cung ứng
Đề xuất cho phép siêu thị, shipper hoạt động từ 6 đến 21 giờ
2021-09-06 21:28:19
Sở Công Thương đề xuất UBND TP.HCM cho phép hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm… được mở rộng thời gian hoạt động trở lại từ...
Đọc nhiều