cụ bà qua đường
Nhờ người dắt qua đường nhưng bị từ chối, cụ bà nhặt ve chai tự qua một mình bị xe tải tông qua đời
2020-09-11 16:17:36
Trước khi gặp tai nạn, cụ bà có nhờ một người dẫn qua đười nhưng bị từ chối. Sau đó, cụ bà tự mình chống gậy băng qua đường thì sự cố xảy ra. Vào...
Đọc nhiều