CSB 8021
Tàu CSB 8021 Mỹ chuyển giao cho Việt Nam mạnh như thế nào?
2021-06-11 11:46:50
Tàu CSB 8021 lớp Hamilton được Mỹ chuyển giao cho Việt Nam đã hoàn tất quá trình nâng cấp và đang trên đường hành trình về Việt Nam. Theo thông báo của Đại...
Đọc nhiều