cột điện ở Mỹ
Hình ảnh cột điện không cốt thép gãy ngang trong bão số 5: Điện lực nói gì?
2020-09-18 15:06:51
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trước nhà số 102 đường Tôn Đản, TP Đà Nẵng, 1 cột điện bị gió quật ngã, dư luận nghi ngờ cột điện bị đứt gãy không...
Tản mạn chuyện ở – về
Ái Dân - 2020-06-11 15:43:23
Lan man đọc bình luận trong bản tin “Chuyến bay đầu tiên đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước”, chợt thấy một thắc mắc chung như: “ở Mỹ muốn...
Đọc nhiều