cột điện ở Mỹ
Tản mạn chuyện ở – về
Ái Dân - 2020-06-11 15:43:23
Lan man đọc bình luận trong bản tin “Chuyến bay đầu tiên đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước”, chợt thấy một thắc mắc chung như: “ở Mỹ muốn...
Đọc nhiều