Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam
117.600 liều vaccine Covid-19 sẵn sàng chuyển đến địa điểm tiêm
2021-03-06 06:17:13
Lô 117.600 liều vaccine Covid-19 AstraZeneca đang lưu giữ tại kho Công ty VNVC đã được mở, kiểm tra số lượng, đóng gói từng kiện, sẵn sàng chuyển đến địa điểm...
Đọc nhiều