Công tác nghiên cứu lý luận Công an nhân dân
Tư duy “đổi mới” đưa công an đến gần dân
Dương Thị Hải Yến - 2021-11-29 20:34:17
Muốn có thành công đột phá, trước tiên hãy giàu có về tư duy. “Tôi đọc rất nhiều sách. Chính nhờ sách mà tư duy của tôi đã thay đổi, sáng ra” – câu nói...
Đọc nhiều