công nhân dọn rác bị nợ lương
Cử nhân “cắn răng” đi làm công nhân dọn rác, hơn 6 tháng lương chưa biết ngày đòi
2021-07-02 09:07:45
“Cái ngày đầu tiên đi xuống hầm gom rác, vừa đẩy cái xe, mình khóc như mưa đổ. Mới hôm qua mình còn là dân văn phòng, làm việc trong điều hòa, mặc đồ công...
Đọc nhiều