công du Hàn Quốc
Chuyện ít ai biết về em gái CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân
Thu An - 2020-07-08 16:53:02
Từng là một cô giao liên nhỏ, sống trong lòng địch nhưng không hề sợ hãi, hằng ngày vẫn giúp mẹ vận chuyển thuốc để phục vụ cho cơ sở cách mạng. Đó là...
Đọc nhiều