công chức hành chính
Từ 1-8, chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính
2021-08-01 16:58:28
Thông tư số 02/2021 của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 1-8, chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính. Từ hôm nay 1-8, Thông tư...
Đọc nhiều