cổng chào Kim Sơn
Ễnh ương…Cổng chào bạc tỉ, những con chữ đắt nhất hành tinh và bục phát biểu không hoa
2020-09-25 16:00:18
Ai ở quê cũng biết con ễnh ương. Vào đầu mùa mưa, nhất là những cơn mưa đầu mùa trút xuống vào buổi chiều làm cho ao hồ, mương, rãnh ngập nước. Tối đến...
Đọc nhiều