Công an xử lý sai phạm
Hai sự việc, một nỗi đau và kền kền dựng thuyết âm mưu
Văn Dân - 2021-05-20 07:42:57
Đang diễn ra cùng lúc 2 sự vụ lại chung một nỗi niềm. Vụ thứ nhất về nguyên thiếu tá công an Trịnh Văn Khoa dám từ bỏ chức vụ, xin ra khỏi ngành và tố cáo...
Đọc nhiều