CIENCO
Nguyên chủ tịch và nguyên tổng giám đốc CIENCO 1 bị khởi tố
2021-08-02 20:45:53
Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, Phạm Dũng, nguyên chủ tịch HĐTV Tổng công ty xây dựng công trình giao thông...
Đọc nhiều