chuyến thăm Cuba
Báo Venezuela: Mối quan hệ sâu sắc giữa Việt Nam và Cuba bền vững theo thời gian
Bảo Trâm - 2021-09-21 08:23:07
Trang teleSUR tại Venezuela đã có bài viết nói về mối quan hệ hữu nghị, sâu sắc giữa hai quốc gia: Việt Nam – Cuba, thông qua chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước...
Đọc nhiều