Chuyến công du
Thông điệp mạnh mẽ của chính quyền Biden
2021-08-25 11:43:43
Ngạn ngữ tiếng Anh có câu “A friend in need is a friend indeed”. Đúng vậy, “người bạn trong lúc khó khăn là người bạn đích thực”. Đó cũng là một thông điệp...
Đọc nhiều