chủ tịch tỉnh Long An
Chủ tịch UBND tỉnh Long An : Vụ Tịnh Thất Bồng Lai
Thu Quách - 2022-01-04 18:36:34
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: “Công an đang vào cuộc vụ Tịnh Thất Bồng Lai, mọi việc cơ bản đã xong”. Chủ tịch UBND tỉnh Long An...
Đọc nhiều