Chủ tịch HĐND TP HCM
HĐND TP.HCM họp quyết nhiều nội dung quan trọng
2020-12-07 07:01:19
Kỳ họp cuối năm HĐND TP HCM quyết nhiều nội dung quan trọng như thu phí hạ tầng cảng biển, đặt tên đường, công tác nhân sự.  Đây là những nội dung quan trọng...
Chủ tịch HĐND TP.HCM: Cầu làm 20 năm không xong, các đồng chí có xót không?
2020-06-04 18:32:23
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM truy vấn chủ đầu tư vì sao có cầu 20 năm thực hiện không xong? Cầu Nam Lý khởi công tháng 10/2016 đến nay gần 4 năm mới...
Đọc nhiều