Chủ tịch HĐND TP Hà Nội
Hà Nội chuẩn bị bầu 2 chức danh Chủ tịch TP và hàng loạt lãnh đạo chủ chốt
2021-06-15 07:42:06
Hà Nội sẽ bầu Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND TP và các chức danh chủ chốt của HĐND TP, UBND TP tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.Hà Nội khoá XVI. HĐND TP.Hà Nội...
Đọc nhiều