Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng xin không tái cử nhiệm kỳ mới
2020-09-26 16:35:47
Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã có đơn xin không tái cử Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 26-9, trao đổi với phóng...
Đọc nhiều