Chú Hai Nghĩa – Trương Vĩnh Trọng
Dòng người tiễn biệt chú Hai Nghĩa tại nhà riêng ở Bến Tre
Ái Hà - 2021-02-20 14:04:06
Nhiều cơ quan, chính quyền và nhân dân huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã đến thắp hương tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại nhà riêng. Người...
Người dân khắp nơi thương tiếc vĩnh biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Tường Oanh - 2021-02-19 12:05:28
Một con người rặt tính cách miền Tây Nam Bộ, ngay cả khi giữ chức Phó thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, hết quan hoàn hưu, ông lại về quê hương Bến Tre làm...
Sự vĩ đại của một Phó Thủ tướng Chính phủ
2021-02-19 11:39:50
Ông là Trương Vĩnh Trọng, người dân Bến Tre gọi ông với tên thân thương là chú Hai Nghĩa, nguyên là Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam,...
Đọc nhiều