chống phá bầu cử
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tỉnh táo trước những chiêu trò “tự ứng cử”
2021-04-14 09:54:43
Với bản “lý lịch đen” chống phá Đảng, Nhà nước, lợi dụng quyền tự ứng cử để phá rối, gây hại, đương nhiên họ sẽ không nhận được sự ủng hộ...
Lật tẩy âm mưu ứng cử ĐBQH của Lê Dũng Vova
Đặng Trường - 2021-03-02 10:34:04
Mới đây, tài khoản FB mang tên Lê Dũng Vova đã tự thông báo mình đang làm thủ tục để tự ứng cử Đại biểu Quốc hội. Nếu là một cán bộ, công nhân, viên...
Đọc nhiều