chống dịch như chống giặc
Business World: Philippines học hỏi được gì từ cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” của Việt Nam?
Bảo Trâm - 2021-06-04 08:23:35
Trang Business World vừa có bài viết với tiêu đề “Learning from Vietnam’s Covid-19 response (or, how must we face a formidable foreign invader?)” (Học hỏi từ phản ứng chống...
2020, Quốc tế không ngừng gọi “điều thần kỳ” mang tên Việt Nam
Bảo Trâm - 2020-12-31 08:08:42
Năm 2020 thật sự là một năm đầy biến động, khủng hoảng cho cả thế giới, nhưng đây cũng là năm vô cùng đặc biệt với Việt Nam trên nhiều phương diện. Đối...
Đọc nhiều