chống dịch cực đoan
Cộng đồng mạng: “Ngăn cách cực đoan quá mức, người bị ngăn cách không cho đi làm tính sao?”
2021-06-05 10:12:04
“Dẫu biết chống dịch như chống giặc, nhưng hiện nay một số tỉnh thành giáp TP.HCM như 2 tỉnh Đồng Nai và Long An ra lệnh “cô lập” TP.HCM, điều đó chưa hợp...
Đọc nhiều