chống dịch covid
Đại sứ EU: Ở Việt Nam trong thời dịch là một may mắn rất ‘xa xỉ’
2020-11-26 08:01:20
Đại sứ EU Giorgio Aliberti nói ông may mắn khi ở Việt Nam trong thời điểm Covid-19 hoành hành do việc khống chế đại dịch tại đây được thực hiện tốt hơn các...
Đọc nhiều