cho học sinh nghỉ hè sớm
Tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ hè sớm vì dịch Covid-19
2021-05-07 10:56:24
Trẻ mầm non tại Phú Thọ nghỉ học từ ngày 7/5 trong khi học sinh các cấp khác được điều chỉnh việc học tại trường theo tình hình thực tế. Tại cuộc họp...
Đọc nhiều