chở bệnh nhân nghèo
Vài ba tháng nữa ông Đoàn Ngọc Hải “bỏ cuộc chơi”, miệng lưỡi thế gian sẽ thế nào?
2020-09-04 14:15:56
Việc một cựu quan chức như ông Đoàn Ngọc Hải bỏ tiền cá nhân để mua xe cứu thương, giúp bà con là một chuyện tốt, rất tốt. Cứ cái gì phục vụ cộng đồng...
Đọc nhiều