chính sách bành trướng
Một đế quốc hùng mạnh nhưng luôn lo sợ bị Trung Quốc thôn tính
2020-12-20 16:16:38
Nhiều người Mông Cổ lo sợ Trung Quốc cuối cùng sẽ tiếp quản đất nước của họ. Và họ có lý do để lo lắng như vậy. Mông Cổ dễ bị tổn thương về mặt...
Trung Quốc tranh chấp lãnh thổ với bao nhiêu nước?
2020-06-27 12:49:19
Trung Quốc đang tranh chấp lãnh thổ với cả hơn chục nước và hứng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế với chính sách bành trướng của mình. Nói đến tranh chấp...
Đọc nhiều