Chính phủ với địa phương
Hội nghị Chính phủ đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
2022-01-05 10:27:31
Sáng ngày 05/01, Chính phủ khai mạc Hội nghị với các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021, triển khai Kết luận của Trung...
Đọc nhiều