chiến sỹ quân đội
Đừng làm xấu hình ảnh lực lượng vũ trang Việt Nam trên mạng xã hội Trung Quốc!
Hạ Trắng - 2020-07-24 12:32:52
Một viên Trung úy Quân đội Nhân dân Việt Nam (chưa rõ ở đơn vị nào) sử dụng Tiktok đưa nhiều video lên mạng xã hội này. Một số video mặc quân phục không đúng...
Đọc nhiều