chiến lược phát triển
‘Muốn đột phá, phải có những cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm’
2021-01-27 10:46:49
“Để có những đột phá trong phát triển, phải có những cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ. Bên...
Đọc nhiều