Chiến dịch Biên giới 1950
Chiến thắng Biên giới 1950: Mở cánh cửa với các nước XHCN
2020-10-13 07:04:48
Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng cũng chính thức trở thành đầu mối (cửa ngõ) giao lưu giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa. Trong chặng đường 30 năm chiến...
Chiến dịch Biên giới 1950 và phong cách cầm quân đặc trưng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
2020-10-06 07:48:14
Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao “trọng trách đặc biệt” với quyền hạn lãnh đạo, chỉ huy lớn. Chiến dịch Biên giới (Thu – Đông 1950) là thắng lợi...
Đọc nhiều