chiếm đoạt 725 tỷ
VKS nêu bằng chứng ông Đinh La Thăng gặp gỡ Út ‘Trọc’
2020-12-19 19:28:08
VKS đọc lời khai của các nguyên thư ký và thư ký của ông Đinh La Thăng. Họ đều khẳng định nhìn thấy Út “Trọc” nhiều lần đến văn phòng của ông Thăng...
Đọc nhiều