chỉ thị đặc biệt
TP.HCM xem xét áp dụng Chỉ thị đặc biệt chưa từng áp dụng tại tỉnh nào
2021-05-30 15:22:14
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Y tế TP.HCM nghiên cứu áp dụng “Chỉ thị 15+”, theo đó, xem xét không tụ tập quá 5 người nơi công cộng. Tại cuộc họp...
Đọc nhiều