Chỉ số phát triển Việt Nam
Tăng thêm 1 bậc, Chỉ số phát triển con người của Việt Nam nói lên điều gì?
2020-12-19 07:01:58
Với Chỉ số phát triển con người (HDI) 0,704, Việt Nam được xếp vào nhóm phát triển con người cao và xếp thứ 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ.  Từ năm 1990...
Đọc nhiều