chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tháng
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 8/2016
2016-08-31 16:10:51
Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo ATGT Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới; phê duyệt...
Đọc nhiều